Oudercommissie

Oudercommissie

Hoewel we continu kritisch naar ons werk kijken en daarin ook de gesprekken met partners opzoeken, vinden wij het vooral belangrijk dat de belangen van kinderen en hun ouders goed worden vertegenwoordigd. Daarom heeft kinderopvang De Zoete Bijtjes een oudercommissie. Aan de oudercommissie nemen ouders deel die graag meedenken en een steentje willen bijdragen aan de optimalisering van de opvang. Ook zien zij erop toe dat wij ons werk verrichten met de kwaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit die van ons mag worden verwacht.

Wat doet een oudercommissie?
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd zoals bijvoorbeeld het beleid. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Volgens de Wet kinderopvang moet elk kindercentrum een oudercommissie hebben. Een houder moet verplicht advies vragen aan de oudercommissie over bepaalde onderwerpen. Daarnaast is de oudercommissie ook een belangrijk orgaan om op te halen wat er leeft onder ouders en om draagvlak te creëren voor besluiten over de opvang.

Contact met de oudercommissie van De Zoete Bijtjes kan door een mail te sturen naar : oudercommissie@dezoetebijtjes.nl

De-Zoete-Bijtjes-small-logo-200x100

“De Zoete Bijtjes” is een kleinschalige kinderopvang in Almere, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

CONTACTGEGEVENS

Walt Disneyplantsoen 92
1325 SX Almere
0368802586
info@dezoetebijtjes.nl

© Alle rechten voorbehouden