Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Bij De Zoete Bijtjes zetten we ons elke dag in voor blije kinderen en tevreden ouders. Mocht er toch iets zijn waar je niet helemaal blij mee bent, laat het ons vooral weten! We staan altijd open voor feedback en zoeken graag samen naar een fijne oplossing of manieren om het nog beter te doen. Hier vindt u meer informatie over ons klachtenbeleid.

Afspraken vooraf

Voordat we bij De Zoete Bijtjes beginnen met de opvang en zorg voor je kind, plannen we eerst twee belangrijke gesprekken met de ouders: een kennismakings- en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen jullie wensen en behoeften, en vertellen we over de regels en procedures die voor jullie van belang zijn. We doen ons best om alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en om afspraken te maken die aansluiten bij wat jullie en jullie kind nodig hebben. Maar soms lopen dingen toch anders dan verwacht of gehoopt.

Een klacht indienen

Ieder klant van De Zoete Bijtjes heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Als een klant een klacht heeft kunnen er twee wegen bewandeld worden: de interne en externe klachtenregeling. Intern houdt in dat de klant binnen De zoete bijtjes gehoor probeert te vinden via het Klachtenformulier. Extern betekent dat de klant direct of na afsluiting van de interne klachtenregeling een externe instantie benadert. De klant kan hiervoor de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen benaderen.

In het klachtenreglement van De zoete bijtjes worden de doelstellingen en uitgangspunten van ons klachtenbeleid beschreven. Tevens is daarin de procedure opgenomen voor zowel de interne als de externe klachtenbehandeling.

De-Zoete-Bijtjes-small-logo-200x100

“De Zoete Bijtjes” is een kleinschalige kinderopvang in Almere, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

CONTACTGEGEVENS

Walt Disneyplantsoen 92
1325 SX Almere
0368802586
info@dezoetebijtjes.nl

© Alle rechten voorbehouden