Huisregels Kinderopvang

Huisregels Kinderopvang

 

Openingstijden

Wij zijn 52 weken per jaar geopend open met uitzondering van feestdagen. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.30uur tot 18.30uur.

Tijden opvang

Hele dag: 07.30uur tot 18.30uur
Ochtenddeel: 7.30uur tot 13.30uur – Tijdelijk niet beschikbaar I.V.M. bezetting
Middagdeel: 13.00uur tot 18.30uur 

Breng- en Ophaaltijden

Brengen ochtend: tussen 7.30uur en 8.30uur
Brengen middag: tussen 13.00uur en 13.30uur
Ophalen middag: tussen 13.00 en 13.30uur
Ophalen avond: tussen 17.00 en 18.30uur.

Het is belangrijk dat u deze tijden in acht neemt in verband met onze dagprogramma’s. Mocht u uw kind later brengen of eerder moeten ophalen, willen wij u verzoeken om ons daar van te voren van op de hoogte te brengen.

Brengen en Ophalen

Mocht u verhinderd zijn en uw kind door iemand anders op laten halen, dient u dit van te voren aan te geven. Er kan bij het ophalen om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Wij geven de kinderen niet mee aan onbekende personen

Af- en ziekmelden

Indien u uw kind niet op de afgesproken dag kunt brengen of uw kind is ziek, verzoeken wij u dit te melden voor 8.00uur.

Ziekte

Het kan voorkomen dat uw kind ziek is. Wij kunnen helaas geen opvang bieden als uw kind ziek is. Onder ziek verstaan wij koorts van 38,5 graden Celsius of hoger en ziektes zoals vermeld in de ‘Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal
(0-4 jarigen)’ gepubliceerd door het ‘Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid’.

Ruilen van dag(delen)

Uw kind is ingedeeld in vaste dagen of dagdelen. Het kan voorkomen dat u incidenteel een dag of dagdeel wilt ruilen. U kunt dit drie weken van te voren aangeven bij de pedagogische medewerker of e-mailen naar info@dezoetebijtjes.nl. Wij zullen dan op basis van wettelijke en kwalitatieve normen beoordelen of het mogelijk is om te ruilen. Voor het ruilen van dagen of dagdelen zijn geen extra kosten aan verbonden.

Extra opvang

In overleg is het mogelijk om een extra dag of dagdeel aan te vragen. Dit kan eenmalig, een aaneengesloten periode of gedurende de looptijd van uw contract zijn. U kunt minimaal twee weken voor de eerste extra opvangdag aangeven bij de pedagogische medewerker of e-mailen naar info@dezoetebijtjes.nl welke dag(en) of dagdeel(en) u extra opvang wilt hebben. Wij zullen dan op basis van wettelijke en kwalitatieve normen beoordelen of het mogelijk is om te ruilen.

Wendag

Wennen is een spannende periode voor zowel kinderen als ouders. Daarom willen wij hen ook de ruimte en tijd bieden om te wennen aan de nieuwe omgeving met nieuwe gezichten en gebruiken. Alvorens kinderen komen wennen, nodigen wij ouders en kind een week van te voren uit op de vestiging voor een intakegesprek. Op deze manier kunnen ouders, kind en de aangewezen mentor elkaar alvast leren kennen. In het intakegesprek wordt dan ook gesproken over de gewoontes, behoeftes en het karakter van het kind (hoe eet het kind, hoe drinkt het kind, hoe slaapt het kind, hoe wenst het kind getroost te worden etc.), welke opgeschreven worden. Daarnaast is er de ruimte voor ouders om eventuele vragen te stellen, wensen en (opvoedings-)ideeën uit te spreken. De pedagogisch medewerkers vertellen daarbij wat over de werkwijze, gebruiken en visie van de Zoete Bijtjes. Door het hier voor het wennen al over te hebben, kunnen de pedagogisch medewerkers vanaf wendag 1 al rekening houden met en adequaat inspelen op de behoeftes en wensen van zowel de ouders als het kind. Ook kan er op deze manier vanaf dag 1 al op één lijn gewerkt worden. In het intakegesprek wordt tot slot afgesproken wanneer het kind komt wennen, waarin het onderstaande wenschema wordt aangehouden. Na het intakegesprek mogen ouders en kind even een kijkje nemen op de groep en alvast kennis maken met de pedagogisch medewerkers, kinderen en het speelgoed op de groep.

Speelgoed

Op onze locatie hebben wij voldoende speelgoed binnen en voldoende speelgoed en speeltoestellen buiten. Het is derhalve niet nodig speelgoed van huis mee te geven. Mocht u dat toch wel doen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de speelgoed van uw kind.

Kleding en sieraden

Op de opvang wordt er vaak geknutseld en bij goed weer buiten gespeeld. Hierbij kan de kleding vies worden. Wij adviseren daarom om uw kind niet de beste kleding aan te laten trekken. Ook adviseren wij het liefst geen sieraden te laten dragen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kleding en sieraden van uw kind.

Oudercontact

Tijdens het halen en brengen is er contact tussen de ouder(s) en de pedagogische medewerkers. Ook is er een keer per jaar een individueel oudergesprek en een keer per jaar een algemene ouderavond. Mocht u behoefte hebben aan een extra oudergesprek, kunt u dit aangeven aan de pedagogisch medewerker.

Ook is het belangrijk dat de juiste contactgegevens van de ouders bij ons bekend zijn. Mocht er een wijziging komen in de contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres), willen wij u vragen dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Medicijngebruik

Als uw kind op het Kinderdagverblijf medicijnen moet gebruiken, bijvoorbeeld een af te maken antibiotica-kuur, vragen wij u een hiervoor bestemd formulier in te vullen en te tekenen.

Eten en drinken

Het eten en drinken dat uw kind bij ons nuttigt, is inbegrepen in de prijs. Speciale dieetvoeding of eetwensen worden bij de intake gevraagd. Er wordt dagelijks warme maaltijden en vers fruit aangeboden aan de kinderen.

Verzekering

Uw kind dient te vallen onder de zorgverzekering van (een van de) ouders. Het polisnummer van deze verzekeringen nemen wij op bij de intake. Dit voor het geval van een ongeluk die wij niet kunnen behandelen en met uw kind naar de eerste hulp van een ziekenhuis moeten gaan.

Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor een ongevallenverzekering voor kinderen en werknemers en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor werknemers.

Gezondheid en veiligheid

  • De voordeur is ten alle tijde op slot. Bij het ophalen kunnen wij uw volledige naam vragen en voor welk kind u komt. Dit doen wij voor de veiligheid van uw kind
  • Bij het betreden van het gebouw dienen kinderen altijd pantoffels of slipsokken te dragen
  • Ouders en medewerkers dienen altijd of sloffen of blauwe sloffen te dragen
  • Zorg ervoor dat de voordeur gesloten is na het betreden van het gebouw
  • Ouders dienen hun tassen en persoonlijke bezitten altijd bij zich te houden en niet op de gang of grond te laten
  • Jassen, tassen en schoenen van de kinderen dienen op de juiste rek geborgen te worden
De-Zoete-Bijtjes-small-logo-200x100

“De Zoete Bijtjes” is een kleinschalige kinderopvang in Almere, voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

CONTACTGEGEVENS

Walt Disneyplantsoen 92
1325 SX Almere
0368802586
info@dezoetebijtjes.nl

© Alle rechten voorbehouden